A A A

HISTORIA


 


 

Idea kształcenia i wychowywania poprzez sztukę, uwrażliwiania na piękno, kształtowania wyobraźni, inteligencji, samodzielnego myślenia, twórczej postawy, towarzyszy od lat Pedagogom Naszej Szkoły.


Rozwijanie muzykalności, biegłości instrumentalnej a także wychowywanie świadomego odbiorcy muzyki, to główne wątki w szerokim nurcie działalności edukacyjnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach.

 


HISTORIA SZKOŁY MUZYCZNEJ

Powstanie Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach jest związane z Państwowym Zakładem Wychowawczo-Naukowym im. T. Kościuszki, założonym i prowadzonym przez Stanisława Jedlewskiego i datuje się na rok 1948. Przed tą datą nie działała w Krzeszowicach żadna placówka muzyczna.

W pierwszym roku nauki pobierało 90 uczniów, w tym tylko 10 spoza Państwowego Zakładu Wychowawczo-Muzycznego. Dyrektorem został Tadeusz Głodziński.
Z dniem 1 września 1949 roku placówka rozpoczęła działalność jako Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Dyrektorem został Edward Christ. W wyniku reorganizacji szkolnictwa krakowskiego w roku 1951, szkoła została wyłączona z PSM I stopnia nr 1 w Krakowie, rozwiązano również PZW-N. 1 września 1951 roku powstało Społeczne Ognisko Muzyczne przy Państwowym Domu Młodzieży, zachowując dotychczasowy program nauczania (w roku 1953 upaństwowiono ognisko). Liczba uczniów zwiększyła się do 132, w tym tylko 20 z PDM. Przez wiele lat krzeszowickie Ognisko Muzyczne było jedyną placówką muzyczną w powiecie chrzanowskim.
W lutym 1962 roku, dzięki staraniom dyrektora Christa i Komitetu Rodzicielskiego, został oddany do użytku obecny budynek szkoły. W tymże roku Państwowe Ognisko Muzyczne zostało przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia, nazwaną imieniem wybitnego polskiego kompozytora - Zygmunta Noskowskiego.
Szkoła rozwija się systematycznie. Powstawały kolejne filie, niektóre z nich, z czasem uległy usamodzielnieniu. To dawało możliwość umuzykalniania i rozwoju zdolności dzieci i młodzieży, nie tylko w samych Krzeszowicach, ale również w okolicznych miejscowościach. Ze szkołą współpracowało i nadal współpracuje wielu znanych krakowskich artystów-pedagogów.

W trakcie swej działalności Szkoła Muzyczna wrosła w środowisko Krzeszowic, kształcąc kolejne pokolenia młodzieży. Wdraża uczniów w świadomej i systematycznej pracy będącej podstawą rozwoju i sukcesu w każdej dziedzinie. Przygotowuje świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki, stanowi nieocenioną wizytówkę miasta.


PATRON NASZEJ SZKOŁY

ZYGMUNT NOSKOWSKI

Żył w latach 1846 - 1909, kompozytor, dyrygent, pedagog, publicysta muzyczny.
Urodzony w Warszawie 2 maja 1846 roku. Syn rejenta. Po ukończeniu gimnazjum i opanowaniu podstaw gry na skrzypcach, w 1864 roku Zygmunt Noskowski został uczniem klasy skrzypiec instytutu Muzycznego w Wrszawie.
W 1867 roku uzyskał dyplom. Grał w orkiestrze operowej, był akompaniatorem w klasie śpiewu Instytutu Muzycznego. Przyznane przez warszawskie Towarzystwo Muzyczne w 1872 roku stypendium pozwoliło Noskowskiemu na dalsze studia w Berlinie. Trzy lata później osiedlił się na stałe w Konstancji, gdzie został kierownikiem Stowarzyszenia Śpiewaczego. Po pięciu latach wrócił do Warszawy, gdzie w 1881 roku został dyrektorem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
Od 1888 roku objął stanowisko profesora kontrapunktu i kompozycji w Konserwatorium Warszawskim.
W 1890 roku Noskowski zorganizował chór dziecięcy i stworzył znakomity śpiewnik dla dzieci do słów Marii Konopnickiej, złożony z czterech części - Zima, Wiosna, Lato, Jesień - zawierający 59 piosenek.
Blisko trzydziestoletnia działalność Noskowskiego w kraju dała owoce niemal w każdej dziedzinie życia muzycznego. Przy udziale Zygmunta Noskowskiego powstała w 1901 roku w Warszawie pierwsza w Polsce filharmonia. W 1907 roku Noskowski objął dyrekcję Opery i filharmonii w Warszawie.
W rok przed śmiercią wskutek choroby serca był zmuszony wycofać się z czynnego życia Muzycznego. Zmarł 23 lipca 1909 roku w Warszawie.

Do ważniejszych kompozycji zalicza się: Symfonie: A-dur, c-mol "Elegijna", F-dur "Od wiosny do wiosny", uwertura "Morskie Oko", poemat symfoniczny "Step", opery i ilustracje muzyczne do utworów dramatycznych np. "Chata za wsią" wg Kraszewskiego, kantaty m. in. "Świtezianka", "Kantata rycerska", oraz liczne utwory chóralne i pieśni solowe.


 
Licznik odwiedzin: 24419