A A A

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest  
Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;

  1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.  z  późn.  zmianami          i innych obowiązujących aktów prawnych.

  2. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PSM w Krzeszowicach możliwy jest pod numerem telefonu 532 704 825 lub adresem email IOD@poczta.onet.eu

  4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody           w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim            lub organizacji międzynarodowej.

  6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym      jest dobrowolne.

  7. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

 

Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że w placówce został wyznaczony

Inspektor Ochrony Danych którym jest:

mgr Michał Matysik mail: IOD@poczta.onet.eu

 

 
Licznik odwiedzin: 24436