A A A

Stowarzyszenie

 

przenieś się na stronę stowarzyszenia http://www.pokochajmy-muzyke.pl 

Malaguena

Cele Stowarzyszenia

 

1) Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta Krzeszowice, powiatu krakowskiego

i województwa małopolskiego poprzez szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej oraz zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne, wywodzących się ze środowisk o obniżonych możliwościach edukacyjnych.

2) Pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa i organizacyjna państwowej szkole muzycznej I stopnia

im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach (zwanej dalej szkołą) i jej uczniom oraz promocja szkoły

w środowisku lokalnym.

3) Propagowanie kultury muzycznej.

4) Wspieranie działalności artystyczno-pedagogicznej.

5) Zrzeszanie osób, którym szczególnie zależy na umuzykalnieniu społeczeństwa.

6) Promocja oraz utrwalanie wartości i dorobku artystycznego muzyków.

7) Prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia umiejętności dla prawidłowego wykonywania zawodu muzyka.

8) Krzewienie i umacnianie więzi w środowisku muzyków.

9) Lepsze poznanie kultury muzycznej kraju w celu interpretowania opisanych wydarzeń kulturowych

w porównaniu z własną kulturą.

10) Współpraca z organami państwowymi, organizacjami i instytucjami naukowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami prowadzącymi szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego.

11) Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury.

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Licznik odwiedzin: 24426